Home / asal usul / wayang kulit nyembah allah.html

wayang kulit nyembah allah.html

- Berikut ini adalah artikel asal usul terkait dengan tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, budaya mengenai ‘wayang kulit nyembah allah.html’. Situs suog.co memiliki 69 total artikel yang terkait dengan ‘wayang kulit nyembah allah.html’.

Selain itu anda juga dapat mencari informasi sejarah dan tarian, berkaitan dengan gambar, kesenian, asal usul, asal muasal, cerita rakyat, misal ‘wayang kulit nyembah allah.html’ dengan sangat mudah dan jelas melalui kolom pencarian yang ada di suog.co.

Situs suog.co selalu berusaha memberikan informasi sejarah dan tarian yang berhubungan dengan sejarah kesenian.

Menampilkan 69 total artikel yang terkait dengan ‘wayang kulit nyembah allah.html’

Sejarah dan perkembangan pertunjukan kesenian wayang golek

Foto wayang golek

...i sama seperti pertunjukan wanyang lainnya, lakon dan cerita di mainkan oleh seorang dalang. Yang membedakan adalah bahasa pada dialog yang di bawakan adalah bahasa sunda. Pakem dan jalan cerita Wayang Golek juga sama dengan wayang kulit, contohnya pada...

Kisah lengkap asal usul nabi adam dan istrinya hawa

Ilustrasi nabi adam dan hawa

...#8221;Hawa”,jawab Adam.”Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?”,tanya malaikat lagi. Adam menjawab:”Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah.” Allah berpesan kepada Adam:”Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang...

Sejarah asal usul kesenian wayang kulit

Foto wayang kulit

Foto wayang kulit Kesenian wayang kulit adalah salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat,...

Kisah perjalanan dan peristiwa isra mi’raj nabi muhammad saw

Peringatan isra mi'raj

...yakni ketika Rasulullah SAW “berjumpa” dengan Allah SWT. Ketika itu, dengan penuh hormat Rasul berkata, “Attahiyatul mubaarakaatush shalawatuth thayyibatulillah”; “Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja”. Allah SWT pun berfirman, “Assalamu’alaika ayyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakaatuh”. Mendengar percakapan...

Asal mula terbentuknya alam semesta menurut islam

Foto bumi

...yahadah. Alam syahadah dalam istilah Inggris disebut universe yang artinya seluruhnya, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagi alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang...

Asal usul karakter wayang golek si cepot atau astrajingga

Gambar wayang cepot

...ot”. Seistimewa apakah sosok Si Cepot ini sehingga menjadi ikon dari wayang yang berasal dari Tanah Sunda? Si Cepot atau yang dalam pewayangan mempunyai nama Astrajingga merupakan salah satu tokoh yang terdapat dalam dunia pewayangan, khususnya dalam kesenian wayang...

Gambar wayang kulit

Gambar wayang kulit

Lakon wayang kulit

Lakon wayang kulit

Foto wayang kulit

Foto wayang kulit

Sejarah kesenian tari tradisional topeng priangan

Foto tari topeng priangan

...engan perkembangan wayang golek. Karena hendak meniru wayang bendo, maka Pangeran Aria Surdjakoesoemahadinata, mantan Bupati Sumedang, mempunyai ide untuk membuatkan boneka-boneka semacam itu, akan tetapi tokoh-tokohnya dari wayang kulit, jadi dari lakon-lakon cerita Ramayana dan Mahabarata. Tidak lama kemudian...