64 unsur unsur seni rupa ondel ondel

Asal usul dan perkembangan lenong kesenian betawi

Foto lenong betawi

...yang membantu keserakahan, lemah dibenci dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu (atau sekarang bahasa Indonesia) dialek Betawi. Lenong berkembang sejak akhir abad 19 atau awal abad 20. Seni teater mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat...

Pengertian dan sejarah perkembangan seni ketoprak

Gambar kesenian ketoprak

...r negeri. Tetapi tema cerita tidak pernah diambil dari repertoar cerita epos (wiracarita) seperti Ramayana dan Mahabharata. Sebab nanti pertunjukkan bukan ketoprak lagi melainkan menjadi pertunjukan wayang orang. Asal mula kesenian ketoprak Semula ketoprak merupakan hiburan rakyat yang diciptakan...

Asal usul dan tujuan seni tari rentak bulian riau

Pentas tari rentak bulian

Pentas tari rentak bulian Sejarah tari rentak bulian – Tari Rentak Bulian adalah salah satu seni terkemuka dari Kabupaten Indragiri Hulu. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, dimana diambil dari Kata Rentak dan Bulian. Rentak yang maksudnya merentak atau melangkah,...

Profil dan riwayat hidup pak raden pencipta tokoh si unyil

Foto pak raden tokoh si unyil

...dari sandiwara boneka yang mengisi hari Ahad pagi dan ditayangkan secara nasional tersebut. Kisah Unyil merupakan cerita yang menjadi sahabat makna bagi anak-anak Indonesia di masa itu. Suyadi menyelesaikan studi di Fakultas Seni Rupa ITB Bandung (1952-1960) lalu meneruskan...

Sejarah singkat asal mula kesenian tionghoa barongsai

Foto barongsai

...n mengirim tubuhnya turun ke bumi. (Itulah alasan mengapa kostum singa hanya kepala dan ekor saja). Kwan Yin atau Dewi Welas asih yang melihat hal ini merasa kasihan pada Singa, sehingga Dia mengubah Singa dengan menambahkan unsur-unsur mistis, dari...

Sejarah asal usul kesenian wayang kulit

Foto wayang kulit

Foto wayang kulit Kesenian wayang kulit adalah salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat,...

Asal usul kesenian tari tradisional kuda lumping

Foto kuda lumping

...amu kehormatan, dan sebagai ucapan syukur, atas hajat yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam pementasanya, tari kuda lumping menggunakan kaca,beling,batu,dan jimat. Para penari kuda lumping sangat gila Selain mengandung unsur hiburan dan religi, kesenian tradisional kuda lumping ini...