120 teks eksposisi seni pertunjukan jawa wayang golek.html

Sejarah dan perkembangan pertunjukan kesenian wayang golek

Foto wayang golek

...Pembuatan trik-trik tersebut untuk menyesuaikan pertunjukan wayang golek dengan kehidupan modern. Wayang golek modern dirintis oleh R.U. Partasuanda dan dikembangkan oleh Asep Sunandar tahun 1970–1980. Pembuatan wayang golek Wayang golek terbuat dari albasiah atau lame. Cara pembuatannya adalah dengan...

Pengertian dan sejarah perkembangan seni ketoprak

Gambar kesenian ketoprak

...a. Banyak pula diambil cerita dari luar negeri. Tetapi tema cerita tidak pernah diambil dari repertoar cerita epos (wiracarita) seperti Ramayana dan Mahabharata. Sebab nanti pertunjukkan bukan ketoprak lagi melainkan menjadi pertunjukan wayang orang. Asal mula kesenian ketoprak Semula...

Sejarah asal usul kesenian wayang kulit

Foto wayang kulit

...bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini, adalah Hazeau, Brandes, Kats, Rentse, dan Kruyt. Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya, bahwa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan...

Asal usul tari seblang banyuwangi jawa timur

pentas tari seblang

...oduksi. Seperti terdapat pada petikan dari sebuah naskah kuno bernama Atharvaveda yang berbunyi “Perempuan datang sebagai lahan hidup; taburkanlah benih ke dalamnya, oh para lelaki.” Ritual Seblang Pada awalnya kesenian Seblang merupakan bentuk kesenian berdasarkan mithologi, konon seblang adalah...

Asal usul dan perkembangan kesenian tari tayub

Foto tari tayub

Foto tari tayub Kesenian Tayub merupakan pertunjukan seni yang diadakan untuk ungkapan rasa syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa melalui media sedekah bumi ( bersih desa ) akan keyakinan pada dayang ( penunggu ), ataupun pada saat masyarakat...

Peninggalan sejarah kerajaan budha di indonesia

Kejayaan kerajaan budha

...di ini merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Candi Muara Takus yang dibangun pada abad ke 8 di Sumatra Selatan, candi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Candi Jago yang dibangun pada abad ke 12 di Jawa timur, candi...

Sejarah dan latar belakang pemberontakan DI/TII di indonesia

Pemimpin darul islam

...dian Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapa di padamkan. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah. Gerombolan DI/TII ini tidak hanya di Jawa Barat akan tetapi di Jawa Tengah juga...