262 foto belakang barongan.html

Latar belakang berdirinya kerajaan demak secara lengkap

Peninggalan kerajaan demak

.... Nah, Keruntuhan Majapahit lah yang ternyata yang menjadikan Kerajaan Demak menjadi pusat dari perdagangan dan penyebaran agama Islam di tanah jawa dan wilayah timur Indonesia. Latar Belakang Berdirinya Kerajaan Demak Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak berawal dari jatuhnya...

Asal usul kesenian barongan blora

Foto barongan blora

...dengan perkembangan jaman ada beberapa penambahan instrumen modern yaitu berupa Drum, Terompet, Kendang besar dan Keyboards. Adakalanya dalam beberapa pementasan sering dipadukan dengan kesenian campur sari. Sejarah kesenian barongan blora Gambar barongan blora Kesenian barongan bersumber dari hikayat Panji,...

Latar belakang tari bungong jeumpa

Latar belakang tari bungong jeumpa

Foto barongan blora

Foto barongan blora

Foto tari manuk rawa

Foto tari manuk rawa

Foto tari belibis

Foto tari belibis

Foto kota soe

Foto kota soe