72 dialog tema kesenian.html

Asal usul dan perkembangan kesenian tari tayub

Foto tari tayub

...p yang mengiringi proses pagelaran tayub berlangsung. Macam instrumen gamelan yang di pakai dalam proses pagelaran tayub adalah kendang, gong, bonang, saron, peking, kenong, kempul, slentem, dan sebagainya. Fungsi tari tayub Kesenian Tayub merupakan kesenian yang untuk menyambut tamu,...

Pengertian dan sejarah perkembangan seni ketoprak

Gambar kesenian ketoprak

...ak. Maka muncul istilah ketoprak garapan yang menawarkan konsep baru. Dalam penyajian atau pementasannya menggunakan bahasa Jawa ini memiliki cerita yang beragam dan menarik. Mirip dengan teater, pertunjukan ini diisi dengan dialog-dialog yang membawa penonton merasakan atmosfir “dunia” Jawa...

Sejarah dan perkembangan pertunjukan kesenian wayang golek

Foto wayang golek

...an lahir di wilayah pesisir utara pulau jawa. menurut legenda, Sunan kudus menggunakan Wayang Golek ini untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat. Pada masa itu, pertunjukan Wayang Golek masih menggunakan bahasa jawa dalam dialognya. Kesenian Wayang Golek ini mulai...

Sejarah asal mula kesenian tari jaipong

Foto tari jaipong

...u menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada Kliningan/Bajidoran atau Ketuk Tilu. Gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincid dari beberapa kesenian di atas cukup memiliki inspirasi untuk mengembangkan tari atau...

Makna dan sinopsis kesenian tari topeng getak

Foto tari getak

...isyarat pembuka sajian Kesenian Sandhur. Dalam perjalanannya, Tari Klonoan ini berubah nama menjadi Tari Topeng Getak. Perubahan nama ini terjadi sejak Tahun 1980, ketika Parso Adiyanto masih menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya jurusan Seni Tari. Pada...

Asal usul kesenian kuda lumping jathilan

Foto kesenian jathilan

...sebagai sebuah pertunjukan tempat pemain kerasukan. Bukan sebagai pertunjukan yang ingin bercerita tentang suatu kisah. Wallpaper seni jathilan Kesenian jatilan yang dipertunjukan pada upacara adat Mbah Bergas diawali dengan kesenian warok-warokan, yaitu suatu bentuk kesenian yang berjudul Suminten Edan”....

Asal usul kesenian barongan blora

Foto barongan blora

Foto barongan blora Kesenian Barongan Blora Jawa Tengah Kesenian Barong atau lebih dikenal dengan kesenian Barongan merupakan kesenian khas Jawa Tengah. Akan tetapi dari beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah Kabupaten Blora lah yang secara kuantitas, keberadaannya lebih...