38 contoh drama sendratari melayu zapin.html

Pengertian dan asal usul kesenian tari zapin

Foto tari zapin

...s. Biola tidak tergolong sebagai sejenis alat muzik tarian Zapin namun terdapat anggapan salah dalam kalangan rakyat. Ini disebabkan muzik yang dihasilkan rebab mempunyai persamaan dengan gesekan biola. Contoh tarian zapin : Zapin Melayu Johor Zapin Pulau Zapin Arab...

Daftar suku-suku yang ada di seluruh indonesia

Suku pedalaman indonesia

...at terdapat suku bangsa yaitu : minangkabau, piliang, sikumbang, guci. Provinsi Riau terdapat suku bangsa yaitu : Melayu, Sakai, anak dalam, talang mamak, bonai lauy, Melayu. Riau Kepulauan terdapat suku bangsa yaitu : Laut, Melayu. Provinsi Jambi terdapat suku...

Pengertian dan sejarah singkat asal usul pantun

Gambar pantun

...dalam Hamidy (1983:69) menyatakan keberatan mengenai asal mula pantun seperti duga an Ophuysen itu. Dalam bukunya “Malay Literature ” pertama terbit tahun 1907, Wilkinson malah balik bertanya ‘tidakkah hal itu harus dianggap sebaliknya?’. Jadi bukan pantun yang berasal dari...

Pengertian dan tujuan pementasan seni teater

Pertunjukan teater

...Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “teater” berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan “drama” berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Jadi, teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan...

Pertunjukan sendratari mahakarya borobudur 2015

Foto sendratari borobudur

Foto sendratari borobudur Tarian di candi borobudur – Dalam rangka memperingati 200 tahun ditemukannya Candi Borobudur, manajemen PT Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko akan menggelar Mahakarya pertunjukkan the legend of Mahakarya Borobudur. Sebuah pertunjukkan spektakuler dengan melibatkan...

Foto sendratari borobudur

Foto sendratari borobudur

Foto tari zapin

Foto tari zapin