174 cerita tentang sasando dalam bahasa inggris.html

Sejarah peristiwa isra mi’raj nabi muhammad SAW

Peringatan isra mi'raj

...s Allah sesudahku, ummatnya akan lebih banyak yang masuk syurga dari ummatku. Kemudian perjalanan di teruskan ke langit ketujuh. Hadis Rasulullah s.a.w. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah menceritakan tentang perjalanan Israknya. Baginda bersabda: Nabi Musa...

Asal usul tari seblang banyuwangi jawa timur

pentas tari seblang

...wuhan atau Kejiman (kemasukan unsur kekuatan gaib). Tarian Seblang disajikan oleh penari putri keturunan penari Seblang yang berumur 10 tahun hingga remaja. Dalam prosesnya, sajian Tari Seblang tidaklah menampilkan tema atau cerita dalam susunan gerakannya, namun melalui susunan gerak...

Pengertian dan sejarah singkat asal usul pantun

Gambar pantun

...dalam Sejarah Melayu dan hikayat-hikayat popular yang sezaman. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa yaitu kata parik yang berarti pari, artinya paribasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan...

Asal usul dan perkembangan kesenian tari tayub

Foto tari tayub

...adi legenda dan seni yang terus digandrungi warga masyarakat di pedesaan Jawa. Salah satunya menyatakan bahwa pada awal kelahirannya, tayub merupakan ritual sesembahan demi kesuburan pertanian.Tayub sendiri berasal dari kata dalam bahasa jawa jarwodhosok “ditata kareben guyub” (diatur agar...

Sejarah singkat asal mula kota soe timur tengah selatan

Foto kota soe

...l kota akan memberikan gambaran tentang perubahan dan proses sejarah kota Soe sebagai kota tradisional dan kota kolonial dalam perjalanan menjadi sebuah kota modern masa depan. Keberhasilan rekonstruksi kota Soe diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang kedudukan kota Soe didalam...

Latar belakang dan perkembangan hak asasi manusia lengkap

Logo hak asasi manusia

...enciptakan budaya damai (culture of peace) yang menjadi tugas semua pihak baik rakyat, negara, regional maupun dunia. Partisipasi Rakyat Merupakan suatu persoalan hak asasi yang sangat mendesak untuk terus diperjuangkan baik dalam dunia politik maupun dalam persoalan publik lainnya....

Pengertian dan sejarah perkembangan seni ketoprak

Gambar kesenian ketoprak

...ritanya mengambil babad sejarah, cerita rakyat atau kerajaan sendiri. Ketoprak ini dilakukan oleh beberapa orang sesuai dengan keperluan ceritanya. Adapun ciri khas dari Ketoprak ini dilakukan dengan dialog bahasa Jawa. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam. Biasanya diambil...