123 cara dapat patung bk.html

Sejarah terbentuknya BPUPKI secara lengkap

Rapat bpupki

...Soekrno juga menyampaikan pendapatnya yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa International dan Peri Kemanusiaan Kebangsaan Indonesia Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Social. Kelima dasar negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno dapat disebut dengan nama Pancasila namun didalamnya terdapat Tiga Sila (Tri...

Sejarah televisi di dunia

Foto telivisi pertama

...ederhana ke CRT. Namun, untuk merekam gambar bergerak masih tidak dapat dilakukan, karena kepekaan detektor seleniumyang rendah. 1920-an: Penemuan John Logie Baird Penemu asal Skotlandia, John Logie Baird berhasil menunjukan cara pemancaran gambar-bayangan bergerak di London pada tahun 1925,diikuti...

Peninggalan sejarah kerajaan budha di indonesia

Kejayaan kerajaan budha

...astra Peninggalan sejarah yang bercorak agama Buddha berupa karya sastra antara lain sebagai berikut: Sang Hyang Kamahayanikan, ditulis oleh Mpu Sendok. Buddhacarita, ditulis oleh Aswasaga. Jatakamala, ditulis oleh Aryasura. Patung Patung Budha yang dibuat pada abad ke 2 Masehi...

Latar belakang dan perkembangan hak asasi manusia lengkap

Logo hak asasi manusia

...jak abad 13, karena telah adanya pejuangan-perjuangan dari rakyat untuk mengukuhkan gagasan hak asasi mausia sudah di miliki. Macam-macam hak asasi manusia Perkembangan tuntutan HAM berdasar tingkat kemajuan peradaban budaya dapat dibagi secara garis besar meliputi bidang sebagai berikut....

Asal mula karapan sapi di madura secara lengkap

Foto karapan sapi madura

...i jarak yang harus ditempuh hanya sepanjang 110 meter dan diikuti oleh sapi-sapi kecil yang belum terlatih. Sedangkan penentu kemenangannya, selain kecepatan, juga lurus atau tidaknya sapi ketika berlari. Bagi sapi-sapi yang dapat memenangkan perlombaan, dapat mengikuti kerapan yang...

Pengertian dan sejarah perkembangan seni ketoprak

Gambar kesenian ketoprak

...etoprak. Namun saat ini jalan cerita ketoprak diiringi oleh irama gamelan dan keprak yang tak henti. Dan ini sangat menarik dinikmati, terutama apabila memang pertunjukan ketoprak yang disuguhkan mengangkat cerita humor yang dapat mengundang tawa. Macam-macam seni ketoprak Ketoprak...

Sejarah kejayaan dan runtuhnya kerajaan majapahit secara lengkap

Gambar bangunan majapahit

...an Dharmmadhyaksa para pejabat hukum keagamaan Dharmma-upapatti para pejabat keagamaan Dalam Rakryan Mantri ri Pakira-kiran terdapat seorang pejabat yang terpenting yaitu Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan...